13.05.2021.
UVJETI UGRADNJE SUNČANE ELEKTRANE

Za realizaciju sunčane elektrane koja se spaja na mrežu potrebno je zadovoljiti tehničko-pravne uvjete na temelju kojih se radi dimenzioniranje, odnosno glavni elektrotehnički projekt za sunčanu elektranu.

Da bi se napravio što kvalitetniji glavni projekt, potrebne su ove informacije/dokumenti:

•             Dokaz o zakonitosti građevine

•             Zemljišnoknjižni izvadak

•             Obostrana preslika osobne iskaznice vlasnika i/ili suvlasnika objekta

•             Tlocrt i skica krova

•             Informacije o orijentaciji, nagibu i površini krova

•             Fotografije ili pregled objekta i postojećeg stanja krova

•             Informacija o vrsti priključka – jednofazni ili trofazni (tekst/fotografija)

•             Infromacija o vlasniku i modelu brojila – jednotarifni (plavi) ili dvotarifni (bijeli) (tekst/fotografija)

•             Informacije o potrošnji kućanstva za prošlu godinu (u kWh)

•             Informacije o budućim instalacijama (npr. dizalica topline, klima uređaji, električno vozilo, podno grijanje, itd.)

Pregledavanjem dokumentacije pregledavaju se vaši pravni i tehnički uvjeti, odnosno dokazuje se zakonitost objekta/građevine i vlasništvo/suvlasništvo te definira snaga sunčane elektrane.

Dokaz o zakonitosti građevine podrazumijeva rješenje o izvedenom stanju, uporabnu ili građevinsku dozvolu ili rješenje o građenju. Najvažnije je da je to zadnji važeći dokument koji u gornjem desnom kutu ima žig pravomoćnosti (bez žiga taj dokument nije važeći). Osobna iskaznica vlasnika i/ili suvlasnika služi da bi se identificirao korisnik, dok Zemljišnoknjižni izvadak služi da bi se provjerilo vlasništvo nad objektom. Važno je da je broj katastarske čestice na dokumentu zakonitosti i zemljišnoknjižnom izvatku isti. U slučaju da nije, a radi se o istoj građevini, potrebno je to dokazati relevantnim dokumentom iz katastra.

Tlocrt i skica krova potrebni su prilikom dimenzioniranja sunčane elektrane, odnosno na temelju ovih dokumenata dobiva se pregled stvarnog stanja građevine. Također, iz tlocrta i skice krova vidljiva je površina krova, nagib, orijentacija kao i moguće prepreke (dimnjak, prozor, štitnici za snijeg i sl.). Idealno je da je krov orijentiran prema jugu. Fotografije ili pregled objekta i stanja krova nužni su za utvrđivanje tipa pokrova. Najpogodniji su crijep i lim, dok se ostali pokrov ne preporuča bez da preuzmete rizik na sebe. Obzirom na vrstu priključka, snaga elektrane koju možete ugraditi je limitirana. Kada je u pitanju jednofazni priključak, limitirana je na 3,68 kW, a kod trofaznog je limit snaga priključka. Model brojila je potreban za izračun isplativosti te za ispunjavanje zahtjeva za HEP.

Glavna informacija na temelju koje se radi dimenzioniranje sunčane elektrane je potrošnja kućanstva za prošlu godinu. Da bi glavni projekt bi što precizniji, potrebna je potrošnja po mjesecima za prošlu godinu.  Također, ovim dokumentom dokazuje se vlasnik obračunskog mjernog mjesta (OMM), odnosno električne energije. Obično je najpraktičnije da je podnositelj zahtjeva za izradu glavnog projekta vlasnik OMM, odnosno da glavni projekt glasi na vlasnika priključka električne energije.

Za kraj, dobro je znati koje instalacije planirate u budućnosti, odnosno uređaje/trošila koja trenutno ne posjedujete, ali ih planirate ugraditi kroz određeno vrijeme (npr. dizalica topline, klima uređaji, električno vozilo, podno grijanje, itd.), kako bi se tome prilagodila snaga elektrane.

15.10.2020.
POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PROIZVODNE DJELATNOSTI!!!!!!

Otvoren je javni poziv “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.).

Prijave na Poziv zaprimaju se od 16. studenog 2020. do 25. siječnja 2021. godine.

Upute za prijavitelje i obrasci za prijavu projektnog prijedloga mogu se preuzeti ovdje.

Budite brzi i kontaktirajte nas na broj telefona+385 91 1203 857 ili putem e-maila solar@tecmon.hr.

01.10.2020.
POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OPG I PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI!!!!!!

Iskoristite natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji izlazi 01.11.2020. a traje do kraja 2020. godine ili dok se ne iskoriste sredstva. Budite brzi i kontaktirajte nas na broj telefona +385 91 1203 857 ili putem e-maila solar@tecmon.hr.