Project Description

G-U BKS odimljavanje i uređaji za odvođenje topline važan su element u prevenciji zaštite od požara. Posvuda gdje je u slučaju požara nužna vrhunska pouzdanost odimljavanja i brzo odimljavanje uređaji grupacije Gretsch-Unitas osiguravaju sigurno, automatsko otvaranje površina za odimljavanje. Time kao element preventivne zaštite od požara osiguravaju da nema dima u putovima za evakuaciju i spašavanje te tako ljude štite od trovanja dimom i doprinose očuvanju materijalnih dobara. Istovremeno u svakodnevnom prozračivanju osiguravaju željeni dovod svježeg zraka.

Prirodno odimljavanje i uređaji za odvođenje topline (NRWG) prema DIN EN 12101-2

Za primjenu u vertikalnim fasadama prema DIN EN 12101-2 dopušteni su još samo kompletni sustavi ispitani kao cjelina. Tu ćete pronaći GU rješenja sa sustavom NRWG s ispitanim, certificiranim komponentama za drvene profile i aluminijska profile s euro žlijebom velikih proizvođača sustava u svim uobičajenim načinima otvaranja.

Pogoni 24 V

RWA-pogoni i RWA-sustavi za otvaranje grupacije GU u slučaju požara jamče brzo i sigurno odimljavanje te prirodno prozračivanje prostorija u svakodnevici. Možete birati između lančanih pogona, pogona vretenom i pogonskih brava te sustava za otvaranje.

Centrale

RWA-centrale grupacije GU kao elektronička „uklopna centrala” kontroliraju odimljavanje te svakodnevnu ventilaciju. Sastoje se od kompaktnih i proširivih modula čije baterije u slučaju nestanka struje osiguravaju rad najmanje na 72 sata.

Pribor za RWA-uređaje

Tražite li razne elemente za aktivaciju i upravljanje za upravljanje ili regulaciju uređaja za odimljavanje i odvođenje topline te za svakodnevnu ventilaciju, na pravom ste mjestu.