SOLARNE ELEKTRANE

Nudimo kompletno rješenje izrade solarne elektrane po principu KLJUČ U RUKE!

TEHNIČKO SAVJETOVANJE
PROJEKTIRANJE
NADZOR
PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJ
DOBAVU I MONTAŽU OPREME
ISPITIVANJE, ATESTIRANJE I PUŠTANJE SOLARNE ELEKTRANE U RAD

Sunčane ili fotonaponske elektrane (FNE) su sve značajniji obnovljivi izvori energije koji  koriste izravnu Sunčevu svjetlost za pretvorbu u električnu energiju. Kao osnovni element za tu pretvorbu koriste se fotonaponski (solarni) paneli za koje je karakteristično da proizvode istosmjernu energiju te ih je potrebno povezati (integrirati) u sustav fotonaponske elektrane. Pri tom se istosmjerna energija više povezanih panela pretvara i isporučuje u izmjenični elektroenergetski sustav. Fotonaponske elektrane mogu biti veličine dijela krova neke zgrade, ali mogu biti postavljene i na većim površinama u prostoru te, sukladno, veće snage.

Sunčana elektrana je spojena na instalaciju građevine i u paralelnom je radu s mrežom. Proizvedena energija koristi se za vlastite potrebe, a eventualni višak električne energije isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. Ukoliko je potrebna dodatna električna energija (primjerice noću), preuzima se iz javne distribucijske mreže preko istog obračunskog mjernog mjesta (OMM), na način da se kompenzira sa prije proizvedenim viškom. 

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola, već se radovi izvode na temelju glavnog projekta i suglasnosti  HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS). Postupak je vrlo jednostavan, posebice ukoliko je riječ o kategoriji potrošnje Kućanstvo (od 01.04.2018.).

Postupak dobivanja suglasnosti izgradnje solarne elektrane  SE je značajno pojednostavljen u zadnjih godinu dana kako  slijedi:

1. Izrada projekta

2. Glavni Projekt te zahtjev koji mi ispunjavamo u Vaše ime predajete na HEP. Kroz navedeni postupak Vas vodimo mi, te komuniciramo sa HEP-om ukoliko za to postoji potreba

3. Gradnja elektrane, nakon koje se predaje se na HEP zahtjev o promjeni brojila te certifikati za ugrađenu robu

4. HEP po primitku dokumenata  stavlja dvosmjerno brojilo te izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

  • Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .
  • Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).
  • Adresa i oib gore navedene osobe.
  • Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi priključak struje.
  • Slika objekta gdje će se smjestiti solarni moduli.

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj telefona +385 91 380 38 57 ili putem e-maila info(at)ekosol.hr.

IMAŠ STRUJU, NIŠ NE PLATIŠ I JOŠ LOVU MLATIŠ!