ENERGETIKA

Tvrtka TECMON d.o.o. tehnički je opremljena i osposobljena za izvođenje svih elektromontažnih radova u industrijskim postrojenjima, trafostanicama, dalekovodima i niskonaponskim mrežama.

Rekonstrukcija, izgradnja i održavanje NN i SN distributivnih energetskih mreža

Rekonstrukcija, izgradnja dalekovoda

Rekonstrukcija, izgradnja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja

Instaliranje, ispitivanje, održavanje i popravak opreme u Ex izvedbi

Izgradnja, održavanje i ispitivanje rasvjete

Izgradnja, održavanje i ispitivanje električnih instalacija